Met elkaar eten
Zie tab 'Kom eten!' voor data.


Expeditie Christendom Zuidoost
Zie 'home' voor meer info en data.


Naar de Grote Surinametentoonstellling
Zaterdagochtend 11 januari 2020, Nieuwe Kerk Amsterdam
In het kader van buiten het vertrouwde kringetje kijken, gaan Corine en Mart Jan naar de Grote Suriname-tentoonstelling.
Wij vinden dit een mooie aanvulling op ons project Expeditie Christendom Zuidoost.
Deze tentoonstelling geeft op levendige wijze een beeld van de geschiedenis van Suriname en de huidige samenleving.
Een land waar Nederland door het koloniale verleden een bijzondere en soms gecompliceerde band mee heeft.
Om het hedendaagse Suriname enigszins te begrijpen, is het goed om te zien hoe het zich in de loop der eeuwen ontwikkeld heeft.
Corine’s buurvrouw is opgegroeid in Suriname. Ook al woont zij al jaren in Nederland de band met Suriname en Surinamers blijft.
Daarom organiseert zij voor de Protestantse kerk in Zuidoost en Thuis in Zuidoost een bezoek aan deze tentoonstelling.
Als je meegaat, kan je bij alles wat je ziet en leest haar om extra toelichting vragen.
Praktische info
We vertrekken 11 januari 2020 om 10.00 uur vanaf Kerkcentrum De Nieuwe Stad (Luthuliplein 11, 1103 TR A'dam Zuidoost).
   We lopen naar de metro en reizen dan naar A’dam Centraal. Vandaar lopen we naar De Nieuwe Kerk.
Een ticket kost € 19,-. Met CJP € 14,40 en Museumjaarkaart: € 2,50.
    Laat even weten als je meegaat: info@thuisinzuidoost.nl


Landelijke Opschoondag

Zaterdagochtend 21 maart 2020, Amsterdam Zuidoost

Tienduizenden Nederlanders steken deze ochtend de handen uit de mouwen voor een schone buurt.
Laat via info@thuisinzuidoost.nl even weten als je mee wilt doen.
Dan starten we een Thuis-in-Zuidoostploeg of melden we ons aan bij anderen.


Graceland Festival
13-16 augustus 2020, Paasheuvel in Vierhouten
André zet er een grote ontmoetingstent neer.
Wie zin heeft, kan aansluiten met een eigen tentje.

Inzetten voor anderen of je buurt?
Laat het ons weten en wij brengen je in contact met
Burennetwerk, Stichting Present Amsterdam, Serve the City of Vrijwilligersorganisatie VENZO.
Deze organisaties bemiddelen tussen mensen of organisaties die hulp nodig hebben en mensen die op vrijwillige basis wat willen doen.
Bij Burennetwerk en VENZO kan je in een persoonlijk gesprek aangeven wat je kan en wat je interesse heeft.
Op basis hiervan maken zij een match.
Stichting Present bemiddelt vooral voor groepen.
Serve the City organiseert elke maand een projectdag met verschillende projecten. Per keer kan je je hiervoor aanmelden als vrijwilliger.