ANBI

Thuis in Zuidoost is onderdeel van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost (PGZO) en valt voor haar ANBI-status onder deze kerkelijke gemeente. Dit betekent dat je giften aan Thuis in Zuidoost kunt aftrekken van de belasting.

Informatie over de ANBI-status van PGZO en Thuis in Zuidoost is hier te vinden.